TERAPIA RĘKI


Terapia ręki to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

 

Dla kogo terapia ręki?

Rodzicu, gdy Twoje dziecko…

 1. ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych;
 2. niechętnie podejmuje czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);
 3. ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);
 4. ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
 5. ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;
 6. wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
 7. szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania;
 8. nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur;
 9. dostarcza sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siada na własnych dłoniach;
 10. bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach;
 11. ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego;
 12. ma niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) – mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni;
 13. ma trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia;
 14. ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi,
 15. nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania.