INTEGRACJA SENSORYCZNA


 

Terapia polecana gł dzieciom, u których rozwój, podejrzewamy lub wiemy, że odbiega od normy. To m.in. dzieci:

 

 1. z problemami, zaburzeniami emocjonalnymi,
 2. z nadpobudliwością,
 3. ze stwierdzonym ADHD,
 4. z problemami/zaburzeniem koncentracji uwagi,
 5. z zaburzonym/opóźnionym rozwojem mowy,
 6. dysprakyczne (inteligencja dziecka jest w normie, natomiast nie radzi obie z wieloma prostymi czynnościami)
 7. u których występują problemy/zaburzenia zw. ze snem, pobieraniem pokarmów,
 8. z problemami w relacjach interpersonalnych, np. z rówieśnikami,
 9. u których występują problemy szkolne,
 10. niezgrabne ruchowo, niekoordynowanym,
 11. ze stwierdzoną dysleksją, dygrafią,
 12. z nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
 13. ze spektrum autyzmu (ze względu na zaburzenia przetwarzania sensorycznego oraz ze względu na skuteczność dodatkowo stosowanej metody Opcji, z programu Son.Rise),
 14. z Mpdz (zaleca się by terapię prowadził fizjoterapeuta).

 

 

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

Integracja sensoryczna nie jest substytutem rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze.

Terapia bazuje na neurofizjologii dzięki czemu terapeuci SI wiedzą jak działa mózg, w jaki sposób zmysły odbierają i integrują informacje potrzebne do codziennego funkcjonowania.

Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale z powodzeniem można stosować ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.
Warto podkreślić, że z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. Te problemy będą „rosły” razem z nimi. Dlatego tak ważna jest wczesna interwencja, która wspiera system nerwowy tak, aby mógł on prawidłowo odbierać, interpretować i organizować napływające informacje zmysłowe.

eśli dziecko ma problemy z obszaru integracji sensorycznej należy jak najszybciej skorzystać z profesjonalnej pomocy. Starsze dziecko utrwala niewłaściwe wzorce reagowania na bodźce i jest narażone na wtórne (do zaburzeń integracji sensorycznej) problemy emocjonalne oraz behawioralne. Jego samoocena szybciej ulega zaniżeniu przyczyniając się do reakcji tzw. błędnego koła.