DIAGNOZA I TERAPIA senSIemo


 

Przed przystąpieniem do terapii Integracji Sensorycznej, dziecko powinno mieć postawioną pisemną diagnozę przetwarzania procesów sensorycznych. Na bazie opisanych, wnikliwych badań, terapeuta uzyskuje pełny obraz funkcjonowania dziecka, niezbędny do wdrożenia właściwej terapii.

 

 

 

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ przebiega podczas około trzech spotkań i oparta jest o profesjonalne testy. Terapeuta dokładnie analizuje informacje uzyskane od rodziców dziecka, wnikliwie oberwuje dziecko pod kontem funkcjonowania pychomotorycznego, po czym przeprowadza z nim próby testowe. Na bazie zdobytych informacji pisze diagnozę i zalecenia.

 

 

 

Podjęcie programu terapii INTEGRACJI BILATERALNEJ jest również poprzedzone diagnostyką. Wyniki testów diagnostycznych dają pozycję startową dla rozpoczęcia ćwiczeń oraz dają możliwość oceny postępów (ewaluacja). Podobnie,  diagnoza schematów i poziomu INEGRACJI ODRUCHÓW i ruchów pierwotnych.

 

 

 

Podczas odpowiednio dobranej terapii,  włączane są elementy terapii uzupełniających, aby stworzyć optymalny program dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.